คำถาม : เจียวกู่หลาน
  • เจียวกู่หลานสามารถรักษาโรคลดไขมันในเลือดสูงได้หรือไม่ครับ
  • Date : 28/6/2566 15:51:00
คำตอบ : มีข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาระบุว่าเจียวกู่หลานมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการทดสอบในสัตว์ทดลอง มีตัวอย่างการศึกษาทางคลินิกพบว่าสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เล็กน้อย และข้อมูลยังค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์

อ้างอิง :
- จุลสาร ฉบับ 23(2) (2549) (https://medplant.mahidol.ac.th/publish/newsletter/arc/232-02.pdf)
- Dai N, Zhao FF, Fang M, Pu FL, Kong LY, Liu JP. Gynostemma pentaphyllum for dyslipidemia: A systematic review of randomized controlled trials. Front Pharmacol. 2022;13:917521. doi: 10.3389/fphar.2022.917521.