คำถาม : รางจืด
  • น้ำต้มใบว่านรางจืด 4-5 ใบ เมื่อเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็น กินแบบแช่เย็นได้หรือไม่คะ
  • Date : 23/6/2566 15:40:00
คำตอบ : สามารถทำได้ค่ะ แนะนำว่าให้เก็บในภาชนะที่สะอาดและปิดฝามิดชิด และก่อนนำมาดื่มทุกครั้งให้สังเกตลักษณะสีและกลิ่นของน้ำต้มสมุนไพรว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเหม็นบูดและมีตะกอนขุ่น อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ หากมีลักษณะเช่นนั้นไม่ควรดื่มต่อ ให้ทิ้งและเตรียมใหม่ค่ะ