คำถาม : น้ำมันหอมระเหยของพืช
  • น้ำมันหอมระเหยของพืชชนิดใดบ้างที่มีสรรพคุณในการช่วยผ่อนคลายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  • Date : 21/4/2566 15:10:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยพบน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ช่วยให้ผ่อนคลายและคลายความวิตกกังวลในอาสาสมัครที่มีภาวะวิตกกังวล เช่น กุหลาบมอญ กระดังงา มะลิ คาร์โมมายล์ ลาเวนเดอร์ขิงเป็นต้น อย่างไรก็ตามน้ำมันหอมระเหยจากพืชแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป และอาจมีผลในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน อีกทั้งการได้รับหรือสูดดมกลิ่นที่เข้มข้นมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอาการเวียนหัว และคลื่นไส้อาเจียนได้ ผู้ที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้บางชนิดควรหลีกเลี่ยงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยของดอกไม้ชนิดนั้นๆ และการสูดดมน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์เช่น ยาดม ในการใช้ควรเว้นระยะห่างจากจมูกประมาณ 1-2 ซม. ไม่ควรดันเข้าไปในโพรงจมูก เพราะอาจทำให้เยื่อจมูกเกิดอาการระคายเคืองและอักเสบได้

อ้างอิง :
1. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 31(3) กรกฎาคม 2557: ชาดอกไม้
2. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 34(1) ตุลาคม 2559: ดอกไม้ในพิกัดเกสร
3. บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร: กุหลาบมอญ..ดอกไม้หอมมีประโยชน์