คำถาม : สมุนไพรกับไวรัสตับอับเสบบี
  • มีสมุนไพรตัวไหนที่ลดไวรัสตับอับเสบบีครับ
  • Date : 23/1/2566 17:11:00
คำตอบ : ในปัจจุบันตับอักเสบยังไม่มีวิธีการรักษาโรคโดยเฉพาะที่ให้ผลแน่นอน การรักษาส่วนใหญ่เป็นไปแบบประคับประคอง รอเวลาให้ตับกลับคืนสภาพปกติ และรักษาป้องกันอาการแทรกซ้อน สมุนไพรที่มีการศึกษาถึงผลต่อโรคตับอักเสบบีมานานคือ ต้นลูกใต้ใบ ซึ่งจากผลการวิจัยในหลอดทดลองพบว่าสามารถยับยั้ง HBV ได้ แต่ผลการวิจัยในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิก พบว่างานวิจัยฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HBV มีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าในขนาดของสารที่ให้จะเท่ากันหรือให้ในขนาดที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่ระบุว่าลูกใต้ใบสามารถลดการอักเสบของตับได้
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลูกใต้ใบและตับอักเสบบี ได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับ 20/4 ตาม Link ที่แนบมานี้ค่ะ https://medplant.mahidol.ac.th/publish/newsletter/arc/204-02.pdf