คำถาม : ยาเหลืองปิดสมุทร
  • ผู้ป่วยมะเร็งมีอาการถ่ายไม่หยุด สามารถทานยาเหลืองปิดสมุทรหรือยาสมุนไพรตัวอื่นได้ไหมคะ
  • Date : 19/11/2565 16:23:00
คำตอบ : ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร เป็นตำรับยาในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และบัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม โดยเป็นยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ มีคำแนะนำให้ใช้ได้ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป และไม่พบข้อห้ามใช้สำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม อาการถ่ายไม่หยุดอาจมาจากหลายสาเหตุเช่น อาหารเป็นพิษ หรือผลข้างเคียงของการรักษาโรค จึงไม่อาจยืนยันว่าจะช่วยระงับอาการได้ แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาสมุนไพรชนิดใดๆ เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาได้ นอกจากนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีการใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคมะเร็งอาจต้องระมัดระวังการรับประทานสมุนไพรบางชนิดอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจมีผลต่อการแมทาบอไลต์ของยาซึ่งส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาได้