คำถาม : เจียวกู่หลาน
  • 1.มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคจิตเภทกับสมุนไพรเจียวกู่หลานบ้างมั้ยครับ
    2.เจียวกู่หลานมีแร่ธาตุอะไรบ้างครับ

  • Date : 5/11/2565 16:19:00
คำตอบ : 1. จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเจียวกู่หลานเพื่อรักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) โดยตรง แต่มีข้อมูลว่าสารสกัดจากใบเจียวกู่หลานมีฤทธิ์คลายความวิตกกังวล (anxiolytic effects) ต้านภาวะเครียดและช่วยบำรุงสมองได้ในสัตว์ทดลอง และในการวิจัยทางคลินิกโดยให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังรับประทานสารสกัดเอทานอลจากใบเจียวกู่หลานขนาด 200 มก. วันละ 2 ครั้ง พบว่า มีผลช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอก
2. จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า แร่ธาตุที่ตรวจพบมากในน้ำชาจากใบเจียวกู่หลาน (Dolwoe-leaf tea) ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) แมงกานีส (Mn) และทองแดง (Cu) ในขณะที่ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำชาที่ได้จากต้นเจียวกู่หลาน (Dolwoe-stem tea) จะพบ โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม แคลเซียม และโซเดียม (Na) และพบแร่ธาตุแมงกานีส ทองแดง และเหล็ก (Fe) ในปริมาณเล็กน้อย (วิธีการชงชา: ชาเจียวกู่หลาน 4 ก. ชงในน้ำเดือด 1,000 มล. นาน 5 นาที)

เอกสารอ้างอิง :
1. Choi EK, Won YH, Kim SY, Noh SO, Park SH, Jung SJ, et al. Supplementation with extract of Gynostemma pentaphyllum leaves reduces anxiety in healthy subjects with chronic psychological stress: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytomedicine. 2019 Jan;52:198-205.
2. Parle YH, Hong YH, Park, WK. A study on the mineral contents of Dolwoe tea (Gynostemma pentaphyllum Makino). Hanguk Yongyang Siklyong Hakhoechi 1987;16:105-9. https://koreascience.kr/article/JAKO198703042274606.page