คำถาม : ตังกุย
  • คนไข้หญิงอายุ 80 ปี มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม รักษาด้วยการผ่าตัดสงวนเต้าเพียงอย่างเดียว และมีนิ่วขนาดเล็กมากที่ใต ต้องการใช้ตังกุยบำรุงสุขภาพ ทำได้ไหม มีข้อห้ามและระมัดระวังอย่างไร ขนาดการใช้และระยะเวลาที่แนะนำ
  • Date : 23/10/2565 16:11:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าตังกุย (Angelica sinensis (Oliv.) Diels) มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง (1) และสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ (human mammary carcinoma cells: MCF-7) ชนิดที่พบตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนบนผิวเซลล์ (ER-positive) ที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง (2-3) และยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดว่าปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านม จึงยังไม่แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานตังกุยค่ะ
การใช้ตังกุยยังมีข้อควรระวัง ดังนี้ (4)
- การใช้ตังกุยร่วมกับยา warfarin จะมีผลเสริมฤทธิ์ของยาทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลง เนื่องจากสาร ferulic acid ในตังกุยมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มเกล็ดเลือด (antiplatelet aggregation) เมื่อรับประทานร่วมกันจะทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลง นอกจากนี้ยังมีรายงานในหลอดทดลองว่าตังกุยมีผลรบกวนการทำงานของ CYP3A4 และ CYP1A ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใช้ตังกุยร่วมกับยาที่ถูกเมตาบอลิสมด้วยเอนไซม์กลุ่มนี้
- การใช้ในสตรีตั้งครรภ์อาจจะทำให้แท้งได้ นอกจากนี้การรับประทานตังกุยอาจก่ออาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ปวดหัว ท้องอืด ท้องเสีย ไม่อยากอาหาร ผิวไวต่อแสง

เอกสารอ้างอิง :
1. Circosta C, Pasquale RD, Palumbo DR, Samperi S, Occhiuto F. Estrogenic activity of standardized extract of Angelica sinensis. Phytother Res. 2006 Aug;20(8):665-9. doi: 10.1002/ptr.1928.
2. Zhu H, You J, Wen Y, Jia L, Gao F, Ganesan K, Chen J. Tumorigenic risk of Angelica sinensis on ER-positive breast cancer growth through ER-induced stemness in vitro and in vivo. J Ethnopharmacol. 2021 Nov 15;280:114415. doi: 10.1016/j.jep.2021.114415.
3. Yue GG, Wong LS, Leung HW, Gao S, Tsang JY, Lin ZX, Law BK, Tse GM, Lau CB. Is Danggui safe to be taken by breast cancer patients?-A skepticism finally answered by comprehensive preclinical evidence. Front Pharmacol. 2019 Jun 25;10:706. doi: 10.3389/fphar.2019.00706.
4. Cassileth Barrie R, Lucarelli Charles D. Herb-drug interactions in oncology. USA: Peoples Medical Pub House, 2010: 769 pages.