คำถาม : สมุนไพรเกี่ยวกับเส้นผม
 • รบกวนขอรายละเอียดข้อมูลสมุนไพรที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการงอกของเส้นผมค่ะ
  1.ขิง
  2.บอระเพ็ด
  3.ดอกคำฝอย
  4.ใบบัวบก
  ขอบคุณมากค่ะ

 • Date : 30/9/2565 16:03:00
คำตอบ : 1. ขิง
- ส่วนใหญ่งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของขิง มักไม่พบใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยวๆ พบในรูปแบบของตำรับที่มีส่วนผสมสมุนไพรอื่นๆ หลายชนิด
2. บอระเพ็ด
- ไม่พบรายงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของบอระเพ็ด
3. ดอกคำฝอย
- สารสกัด 95% เอทานอลจากดอกคำฝอย ความเข้มข้น 1% (w/w) มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนูเม้าส์ เมื่อทาบริเวณผิวด้านหลังของหนูที่ถูกถอนขน เป็นเวลา 28 วัน โดยกระตุ้นการงอกของเส้นขนได้ในช่วง 14 วันแรกของการทดสอบ ขณะที่ในช่วง 14 วันหลัง อัตราการเจริญเติบโตของเส้นผมจะคงที่ สารสกัดสามารถกระตุ้นการงอกของเส้นขนได้ดีกว่ายา minoxidil และกลุ่มควบคุม (1)
- สารสกัด 50% เอทานอลจากดอกคำฝอยซึ่งอุดมไปด้วยสาร hydroxysafflor yellow A ความเข้มข้น 0.005-1.25 มก./มล. มีฤทธิ์กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ dermal papilla และ human keratinocytes (HaCaT) ได้ 166.02±4.89% และ 114.83±6.83% ตามลำดับ สารสกัดที่ความเข้มข้น 0.25-1.00 มก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของ vascular endothelial growth factor mRNA และ keratinocyte growth factor mRNA ซึ่งเกี่ยวข้องกับการงอกของผม และลดการแสดงออกของ transforming growth factor-β1 mRNA ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของผม นอกจากนี้สารสกัดที่ความเข้มข้น 50-200 มคก./มล. ยังมีผลเพิ่มความยาวของเซลล์รากผม (hair follicles) ของหนูเม้าส์ได้เทียบเท่ากับยา minoxidil (50 มคก./มล.) และเมื่อทาสารสกัด ขนาด 0.05, 0.1 และ 0.5 มก./มล. ลงบนผิวหนังที่ถูกโกนขนของหนูเม้าส์ เป็นเวลา 15 วัน พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 0.1 มก./มล. สามารถกระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนูได้เทียบเท่ากับยา minoxidil ที่ความเข้มข้นเดียวกัน และไม่ทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเส้นขน (2)
4. ใบบัวบก
- สารสกัด 70% เอทานอลจากใบ ความเข้มข้น 500 และ 1,000 มคก./มล. มีฤทธิ์กระตุ้นการแสดงออกของ vascular endothelial cell growth factor (VEGF) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเส้นผม เมื่อทดสอบในเซลล์ human follicle dermal papilla โดยสารสกัดที่ความเข้มข้น 500 มคก./มล. มีฤทธิ์ดีกว่าเมื่อเทียบกับสารสกัดความเข้มข้น 1,000 มคก./มล. และยา 1% minoxidil (1 มคก./มล.) (3)

เอกสารอ้างอิง :
(1) Kumar N, Rungseevijitprapa W, Narkkhong N, Suttajit M, Chaiyasut C. 5-reductase inhibition and hair growth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment. J Ethnopharmacol. 2012;139:765-71. doi: 10.1016/j.jep.2011.12.010.
(2) Junlatat J, Sripanidkulchai B. Hair growth-promoting effect of Carthamus tinctorius floret extract. Phytother Res. 2014;28:1030-6.
(3) Saansoomchai P, Limmongkon A, Surangkul D, Chewonarin T, Srikummool M. Enhanced VEGF expression in hair follicle dermal papilla cells by Centella asiatica Linn. CMU J Nat Sci. 2018;17(1):25-37.