คำถาม : ขิง
  • อยากทราบว่าขิงที่นำไปทำเป็นแชมพูสระผมที่วางจำหน่ายกันในท้องตลาด มีผลลดการหลุดร่วงของเส้นผม หรือมีผลทำให้ผมร่วงกันแน่ เคยเห็นงานวิจัยบางชิ้นระบุว่าสาร 6-gingerol ที่อยู่ในขิง มีผลยับยั้งการงอกของเส้นผม
  • Date : 18/8/2565 15:52:00
คำตอบ : จากการศึกษาวิจัยที่บอกว่าสามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผม โดยส่วนใหญ่เป็นการจดสิทธิบัตร และเป็นการศึกษาที่มีพืชมากกว่า 1 ชนิด ส่วนการศึกษาของ 6-gingerol มี 1 การศึกษาวิจัยในเซลล์ผิวหนังบริเวณศีรษะของคน และในสัตว์ทดลอง ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่าสาร 6-gingerol น่าจะมีฤทธิ์ทำให้ผมร่วงมากกว่าที่จะลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะ

เอกสารอ้างอิง : PLOS ONE. 2013;8(2):e57226. doi:10.1371/journal.pone.0057226.