คำถาม : สรรพคุณของเปลือกส้ม
  • สรรพคุณของเปลือกส้มทางเคมี
  • Date : 11/8/2565 15:49:00
คำตอบ : สารหลักที่พบในเปลือกส้มจะเป็นน้ำมันหอมระเหย เช่น limonene, alpha-pinene, beta-pinene, beta-myrcene, gamma-terpinene และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น hesperidin และ naringin หากสนใจรายละเอียดของงานวิจัยเกี่ยวกับสารที่พบในเปลือกส้ม สามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ในวันและเวลาราชการค่ะ