คำถาม : กระเทียม
  • คนที่เป็นไขมันในเลือดสูง สามารถรับประทานกระเทียมสกัดแคปซูลติดต่อกันทุกวันได้ไหมครับ
  • Date : 27/7/2565 15:46:00
คำตอบ : มีข้อมูลงานวิจัยพบว่ากระเทียมมีฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด โดยการใช้กระเทียมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกระเทียมสด กระเทียมดำ (aged black garlic) ผงกระเทียม น้ำมันกระเทียม และสารสกัดกระเทียม ความเข้มข้นในการใช้แตกต่างกัน และระยะเวลาการทดสอบแตกต่างกัน มีตัวอย่างงานวิจัยการใช้ผงกระเทียม 900 มก./วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าช่วยลดไขมันในเลือดได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรใด ๆ ไม่ควรใช้สมุนไพรในปริมาณสูงและติดต่อกันเป็นเวลานาน คอยสังเกตอาการขณะใช้สมุนไพร และไม่ควรใช้กระเทียม หากมีการรับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin เนื่องจากกระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ซึ่งจะไปเสริมฤทธิ์ของยาเหล่านี้

ที่มา
- Sun YE, Wang W, Qin J. Anti-hyperlipidemia of garlic by reducing the level of total cholesterol and low-density lipoprotein: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(18):e0255. doi: 10.1097/MD.0000000000010255.