คำถาม : น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี
  • สอบถามเรื่องการให้น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีกับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบอายุ 80 ปี และรับยาละลายลิ่มเลือดอยู่ สามารถดื่มได้อยู่ไหมคะ หากได้ควรให้เท่าไร เดิมเคยให้วันละ 30 cc ค่ะ หลังจาก stroe มีภาวะซีด ชัดเจน หมอให้ยาบำรุงเลือดก็ยังซีดอยู่ ค่ะ ก่อนเป็นทานน้ำคั้นข้าวลาลีปลูกเอง หน้าใสปากชมพู
  • Date : 18/6/2565 15:41:00
คำตอบ : มีข้อมูลงานวิจัยระบุว่าน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีฤทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง พบว่าการรับประทานน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี 30 - 100 มล. ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ช่วยเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (herb-drug interaction) ดังนั้น การดื่มน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีร่วมกับการใช้ยาละลายลิ่มเลือดอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร หรืออาจไม่มีผลใด ๆ ในขณะที่ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่ชัดเจน อาจจะดื่มน้ำคั้นข้าวสาลีในปริมาณหรือความเข้มข้นต่ำ ๆ ในรูปของมื้ออาหารและเครื่องดื่ม และคอยสังเกตอาการ อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะใช้สมุนไพรและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

ที่มา:
- บทความ “Wheat grass juice” https://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=18
- Chen M, Zhou SY, Fabriaga E, Zhang PH, Zhou Q. Food-drug interactions precipitated by fruit juices other than grapefruit juice: An update review. J Food Drug Anal. 2018;26(2S):S61-S71. doi: 10.1016/j.jfda.2018.01.009.