คำถาม : ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรกับเด็กอายุ 10 ขวบ
  • ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร เด็กอายุ 10 ขวบ ซึ่งมีโรคประจำตัวคือ ผนังกั้นหัวใจรั่ว รับประทานได้ไหม แหละรับประทานได้กี่เม็ด
  • Date : 26/4/2565 15:50:00
คำตอบ : อ้างอิงตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ายาฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ต้องเป็นยาฟ้าทะลายโจรที่ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) เท่านั้น โดยการใช้ในเด็กโต อาจพิจารณาใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 3-3.5 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง และเด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ คือ ได้รับยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เป็นเวลา 5 วัน และไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการป้องกันการติดเชื้อ ควรเริ่มใช้เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่เริ่มมีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่ควรใช้เกิน 5 วัน และควรหยุดใช้หากได้รับยาต้านไวรัสแล้ว เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียง และความเป็นพิษต่อตับได้
   อย่างไรก็ตามฟ้าทะลายโจรมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติคซึ่งเป็นโรคที่ลิ้นหัวใจมีความผิดปกติจนตีบและรั่ว ดังนั้นหากผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับผนังกั้นหัวใจรั่วควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ฟ้าทะลายโจรค่ะ