คำถาม : ฟ้าทะลายโจรกับเด็กติดโควิด
  • เด็กอายุ 13 ปี ติดโควิค สามารถกินฟ้าทะลายโจรได้ไหม
    จำนวนที่เหมาะสมควรเท่าไหร่ครับ

  • Date : 26/4/2565 15:49:00
คำตอบ : อ้างอิงตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ายาฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ต้องเป็นยาฟ้าทะลายโจรที่ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) เท่านั้น โดยการใช้ในเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง และเด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ คือ ได้รับยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 5 วัน และไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการป้องกันการติดเชื้อ ควรเริ่มใช้เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่เริ่มมีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่ควรใช้เกิน 5 วัน และควรหยุดใช้หากได้รับยาต้านไวรัสแล้ว เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียง และความเป็นพิษต่อตับได้