คำถาม : ยาผสมเพชรสังฆาต
  • ยาผสมเพชรสังฆาต ใช้บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนักระยะใดได้บ้างครับ
  • Date : 26/4/2565 15:45:00
คำตอบ : โรคริดสีดวงทวารแบ่งตามความรุนแรงของอาการเป็น 4 ระยะ ดังนี้
   ระยะที่ 1: มีเส้นเลือดดำโป่งพองในทวารหนัก จะมีเลือดไหลออกมาเวลาเบ่งถ่ายอุจจาระ
   ระยะที่ 2: หัวริดสีดวงทวารเริ่มโผล่พ้นทวารหนัก เวลาเบ่งอุจจาระจะออกมาให้เห็นและหดกลับได้เองหลังการขับถ่าย
   ระยะที่ 3: หัวริดสีดวงทวารจะโผล่ออกมาพ้นทวารหนัก เมื่อเกิดการเบ่ง หัวริดสีดวงจะออกมาข้างนอก และไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เอง ต้องใช้นิ้วช่วยดันกลับเข้าไป
   ระยะที่ 4: หัวริดสีดวงทวารจะโผล่ออกมาพ้นทวารหนักตลอดเวลา สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ชัดเจน
   โดยรายงานการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยริดสีดวงทวารหนักระยะ 1-2 และการศึกษาในผู้ป่วยริดสีดวงทวารหนักแบบเฉียบพลัน พบว่าการรับประทานเพชรสังฆาตแคปซูล ขนาด 100-180 มก./วัน ติดต่อกัน 7-14 วัน และการรับประทานยาผสมเพชรสังฆาตขนาด 3 ก./วัน ติดต่อกัน 7 วัน สามารถลดความรุนแรงของการมีเลือดออก ลดอาการหลอดเลือดขอดยื่นออกนอกทวารหนัก และลดอาการเจ็บปวด บวม อักเสบของทวารหนัก ไม่ต่างจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน (daflon และ cyclo 3 fort) โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้ยาเพชรสังฆาต จากรายงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายาเพชรสังฆาตสามารถบรรเทาอาการริดสีดวงทวารได้ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคในระยะที่ 1-2
   อย่างไรก็ตามการรักษาริดสีดวงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เนื่องจากริดสีดวงทวารมีอาการหลายระยะ และมีแนวทางการรักษาหลายวิธี เช่น การให้ยากิน ยาเหน็บทวาร หรือฉีดยาเข้าไปในตำแหน่งที่เลือดออก การยิงยางรัดโคน จี้ด้วยแสงอินฟาเรด และการผ่าตัด แนวทางการรักษาจึงขึ้นกับกับการดำเนินโรคของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งโดยปกติหากผู้ป่วยมีอาการอยู่ในระดับ 1 และ 2 จะสามารถรักษาด้วยการใช้ยาหรือยาเหน็บทางทวาร แต่หากมีอาการอยู่ในระดับ 3 และระดับ 4 ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำการรักษาด้วยการผ่าตัด

อ้างอิง :
1. Kanket S, Chaiyorach N, Lamsombuth S. Formulation and efficacy of Cissus uadrangularis extracts capsules for treatment of stage 1 and 2 acute internal hemorrhoids patients. PharmD thesis Mahasarakham university, Thailand. 2012.
2. Panpimanmas S, Sithipongsri S, Sukdanon C, Manmee C. Experimental comparative study of the efficacy and side effects of Cissus quadrangularis L. (Vitaceae) to Daflon (Servier) and placebo in the treatment of acute hemorrhoids. J Med Assoc Thai 2010; 93 (12): 1360-7
3. Lekutai S, Pirshahid PA. the effect of treatment of hemorrhoids patients from Cissus quadrangularis Linn Extracts. J Health Sci 2011;20:848-856.