คำถาม : กระท่อม
  • กระท่อมสามารถลดความดันโลหิตได้ไหมครับ
  • Date : 19/4/2565 15:40:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการวิจัยว่ากระท่อมมีผลลดความดันโลหิต พบเพียงฤทธิ์บรรเทาปวด ต้านการอักเสบ ลดอาการเมื่อยล้า ต้านอาการซึมเศร้า แก้ท้องเสีย และการใช้กระท่อมในขนาดสูงจะมีฤทธิ์กล่อมประสาทและทำให้เสพติดค่ะ