คำถาม : evening primrose oil
  • evening primrose oil เด็กอายุ 15 ปี 16ปี ทานได้มั้ยครับ เพื่อลดปวดประจำเดือน
  • Date : 19/4/2565 15:39:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการวิจัยฤทธิ์ลดอาการปวดประจำเดือนของ evening primrose oil โดยตรง แต่พบว่า evening primrose oil มีผลลดอาการปวดเต้านมที่มีความสัมพันธ์กับรอบเดือน (cyclical mastalgia) โดยเมื่อให้อาสาสมัครรับประทาน evening primrose oil ขนาดวันละ 1-4 ก. ติดต่อกัน 2-6 เดือน สามารถลดอาการปวดและความถี่ของการปวดเต้านมได้ไม่ต่างจากการรับประทานยา NSAIDS, danazol หรือวิตามินอี นอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทาน evening primrose oil ขนาด 1.5 ก./วัน และการรับประทาน evening primrose oil ที่มีปริมาณของ gamma-linolenic acid 180 มก./วัน ในช่วงระยะหลังตกไข่ ช่วยลดกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนในรอบเดือนถัดไปอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นไปได้ว่า evening primrose oil อาจมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับการมีรอบเดือนได้
จากการสืบค้นข้อมูลด้านความปลอดภัย พบว่า evening primrose oil เป็นสมุนไพรที่ความปลอดภัยสูง และยังไม่พบข้อห้ามใช้เด็กอายุ 15-16 ปี อย่างไรก็ตาม evening primrose oil อาจก่ออาการไม่พึงประสงค์ในผู้ใช้บางราย ได้แก่ อาการปวดมวนท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย และปวดศีรษะ เมื่อพบอาการเหล่านี้ควรหยุดใช้

อ้างอิง :
1. Ahmad Adni LL, Norhayati MN, Mohd Rosli RR, Muhammad J. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy of Evening Primrose Oil for Mastalgia Treatment. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 10;18(12):6295. doi: 10.3390/ijerph18126295.
2. Mahboubi M. Evening Primrose (Oenothera biennis) Oil in Management of Female Ailments. J Menopausal Med. 2019 Aug;25(2):74-82. doi: 10.6118/jmm.18190.
3. Watanabe S, Sakurada M, Tsuji H, Matsumoto S, Kondo K. Efficacy of γ-linolenic acid for treatment of premenstrual syndrome, as assessed by a prospective daily rating system. J Oleo Sci. 2005;54:217–24.
4. Saki M, Akbari S, Saki M, Tarrahi MJ, Gholami M, Pirdadeh S. The effect of primrose oil on the premenstrual syndrome among the female students in Lorestan University of Medical Sciences: a triple blind study. J Nurs Midwifery Sci. 2015;2:20–6.