คำถาม : ฟ้าทะลายโจรแบบสกัด
  • เด็กอายุ 9 ขวบทานฟ้าทะลายโจรแบบสกัดได้มั้ยคะ ถ้าทานได้ ทานได้ครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้ง และควรทานติดต่อกันกี่วัน
  • Date : 19/4/2565 15:37:00
คำตอบ : การใช้ฟ้าทะลายโจรในเด็ก ยังไม่มีข้อมูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด-19 รวมทั้งยามีลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก สำหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง เด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ ไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการป้องกันการติดเชื้อ ควรเริ่มใช้เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่เริ่มมีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่ควรใช้เกิน 5 วัน และควรหยุดใช้หากได้รับยาต้านไวรัสแล้ว เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียง และความเป็นพิษต่อตับได้