คำถาม : น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
  • ไม่ทราบว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถป้องกันผิวจากแสงแดดได้ไหมคะ ถ้าได้โดยปกติสามารถกันแสงแดด เทียบค่า spf ได้เท่าไหร่คะ เพราะเวลา อ่านเจอข้อมูลก็จะบอกว่า สามารถใช้ทาผิวเพื่อป้องกันแสงแดง หรือว่าเป็น natural sunscreen อะไรแบบนั้น
    ขอบพระคุณค่ะ

  • Date : 12/4/2565 15:36:00
คำตอบ : มีข้อมูลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของน้ำมันมะพร้าวพบว่า น้ำมันมะพร้าว ความเข้มข้น 0.1% (v/v) มีค่า SPF เท่ากับ 7.119 (1) ขณะที่อีกรายงานวิจัยพบว่า น้ำมันมะพร้าว ความเข้มข้น 0.05-1% (v/v) มีค่า SPF เท่ากับ 0.48-1.36 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสารป้องกันแสงแดด benzophenone 3, octocrylene และ ethylhexyl salicylate ความเข้มข้น 0.05-1% (v/v) ที่มีค่า SPF เท่ากับ 20.23-21.28, 20.87-21.00 และ 20.48-20.79 ตามลำดับ (2) และในการทดสอบฤทธิ์ป้องกันรังสี UV ของครีมซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว ความเข้มข้น 10%, 18% และ 26% (w/w) พบว่าครีมน้ำมันมะพร้าวมีผลในการป้องกันรังสีในช่วง UV-C ได้ ขณะที่ครีมซึ่งมีส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide) ความเข้มข้น 5%, 10% และ 15% (w/w) มีผลป้องกันรังสีในช่วง UV-C ถึง UV-A และครีมซึ่งมีส่วนผสมของ benzophenone-3 ความเข้มข้น 0.5%, 1% และ 1.5% (w/w) มีผลป้องกันรังสีในช่วง UV-B ถึง UV-A (3)

อ้างอิง :
1. Kaur CD, Saraf S. In vitro sun protection factor determination of herbal oils used in cosmetics. Pharmacogn Res. 2010;2(1):22-5. doi: 10.4103/0974-8490.60586.
2. Ranjithkumar J, Sameesh A, Hari Ramakrishnan K. Sun screen efficacy of Punica granatum (pomegranate) and Citrullus colocynthis (indrayani) seed oils. Int J Adv Res Biol Sci. 2016; 3(10):198-206. doi: 10.22192/ijarbs.2016.03.10.027.
3. Widiyati E. Determination of ultraviolet filter activity on coconut oil cosmetic cream. AIP Conference Proceedings. 2017;1868,020004. doi: 10.1063/1.4995090.