คำถาม : องค์ประกอบทางเคมีหรือสารพิษที่มีอยู่ในสมุนไพร
  • อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีหรือสารพิษที่มีอยู่ในสมุนไพรที่สามารถทำให้หญิงตั้งครรภ์แท้งได้ มีอะไรบ้างคะ พอดีจะเอามาทำรายงานค่ะ
  • Date : 12/4/2565 15:32:00
คำตอบ : ทางสนง. มีข้อมูลของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทำให้แท้งอยู่ในฐานข้อมูลของสนง. โดยสามารถสืบค้นได้จากเวปไซต์ ของสนง. ในส่วนของ PHARM database โดยเลือกหัวข้อ biological activity แล้วใช้คำค้นที่เกี่ยวกับฤทธิ์ทำให้แท้ง ได้แก่ abortifacient effect ซึ่งจะแสดงรายชื่อของสมุนไพรและรายงานวิจัยของสมุนไพรนั้นๆ ที่มีฤทธิ์ทำให้แท้ง ซึ่งต้องเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละงานวิจัยว่ามีการศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรที่มีฤทธิ์นี้หรือไม่ เพราะบางรายงานอาจเป็นแค่สารสกัดจากสมุนไพร ยังไม่ได้ลงลึกถึงขั้นหาสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 02-3544327 ในเวลาราชการค่ะ