คำถาม : น้ำมันหอมระเหย
  • ไม่ทราบว่านอกจากน้ำมันหอมระเหยมะนาวแล้ว มีพืช/สมุนไพร ใดที่มีคุณสมบัติเด่นในการลด+ควบคุมความมันผิวหน้า และ หนังศรีรษะ ได้บ้างคะ
  • Date : 5/4/2565 15:29:00
คำตอบ : มีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรที่ควบคุมความมันบนใบหน้า คือ มะขามป้อม กับ ขมิ้นชัน ส่วนการควบคุมความมันบนหนังศีรษะยังไม่มีการศึกษานะคะ
   การศึกษาประสิทธิภาพในการลดความมันบนใบหน้าของโทนเนอร์ (toner) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อม 3% (ตัวอย่างจาก จ.เชียงใหม่, voucher specimen No. ICHNC 101) เตรียมสารสกัดโดยการแช่ในน้ำกลั่น เป็นเวลา 1 ชม. จากนั้นนำไปต้มจนกระทั่งน้ำเดือด และเคี่ยวต่ออีก 1 ชม. ทดสอบในอาสาสมัครที่มีผิวหน้ามันหรือผิวผสม จำนวน 30 ราย อายุ 20-45 ปี โดยหลังจากล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า จะแบ่งส่วนใบหน้าบริเวณหน้าผากและแก้ม โดยด้านหนึ่งให้เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์สารสกัดมะขามป้อม ขนาด 2 ตร.ซม. อีกด้านหนึ่งให้เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์เบส ขนาด 2 ตร.ซม. (ส่วนทดสอบ) เปรียบเทียบกับผิวบริเวณหน้าผากที่ล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างเดียว และบริเวณที่ไม่ได้ล้างหน้าหรือใช้โทนเนอร์ (ส่วนควบคุม) ประเมินผลโดยวัดระดับน้ำมัน (sebum) บนใบหน้าด้วยเครื่อง SebumScale® ก่อนการทดสอบ 1 ชม. และที่เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชม. หลังการทดสอบ พบว่าโทนเนอร์สารสกัดมะขามป้อมและโทนเนอร์เบสสามารถลดความมันของผิว และลด % sebum recovery ได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับผิวส่วนควบคุม โดยโทนเนอร์สารสกัดมะขามป้อมจะให้ผลดีกว่าโทนเนอร์เบส มีประสิทธิภาพในการลดความมัน (anti-sebum efficacy) เฉลี่ย เท่ากับ 23.5±1.24% และ 12.0±1.52% ตามลำดับ ซึ่งโทนเนอร์สารสกัดมะขามป้อมมีผลลดความมันบริเวณแก้มได้ดีกว่าบริเวณหน้าผาก และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว (Timudom T, Chaiyasut C, Sivamaruthi BS, Tiampasook P, Nacapunchai D. Anti-sebum efficacy of Phyllanthus emblica L. (Emblica) toner on facial skin. Appl Sci. 2020;10,8193. doi: 10.3390/app10228193.)
   การศึกษาในเพศชายที่สุขภาพผิวดี จำนวน 13 ราย อายุระหว่าง 20 - 40 ปี ทุกคนได้รับครีม 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นครีมที่มีส่วนผสมของ 5% สารสกัดเมทานอลของเหง้าขมิ้นชัน ทาบริเวณแก้มด้านซ้าย ชนิดที่ 2 เป็นครีมควบคุม ทาบริเวณแก้มด้านขวา วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ ซึ่งก่อนการทดลองจะมีการทำ patch test เพื่อตรวจสอบการแพ้ต่อครีม และทำการตรวจความมันบนใบหน้าทุก 15 วัน โดยใช้เครื่องตรวจวัดความมันบนใบหน้า (Sebumeter : model MPA 5 Courage and Khazaka, Germany) ตลอดการศึกษา พบว่าครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดขมิ้นชันสามารถลดความมันบนใบหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าความมันบนใบหน้าเริ่มการศึกษาเท่ากับ 141.4 ± 10.8 หลังสิ้นสุดการศึกษา ค่าความมันบนใบหน้ามีค่าเท่ากับ 104.7 ± 6.2 ซึ่งลดลง 24.8% ในขณะที่ครีมควบคุมเพิ่มความมันบนใบหน้าตลอดการศึกษา จากการศึกษาสรุปได้ว่าครีมที่มีส่วนผสมของ 5% สารสกัดเมทานอลของเหง้าขมิ้นชันสามารถลดความมันบนใบหน้าที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ (Zaman S, Akhtar N. Effect of turmeric (Curcuma longa, Zingiberaceae) extract cream on human skin sebum secretion. Trop J Pharm Res. 2013;12(5):665. doi: 10.4314/tjpr.v12i5.1.)