คำถาม : เรื่องการจดทะเบียนยา
 • สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถามเรื่องการจดทะเบียนยาค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ไปสอนชาวบ้านในเรื่องการทำยาดมสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้และเพื่อทำเอป็นอาชีพเสริมค่ะ
  ทางกลุ่มชาวบ้านได้จับกลุ่มขึ้นเพื่อทำการผลิตยาดมสมุนไพร ทั้งนี้ใช้ในครัวเรือน จนวันนึงมีคนมาติดต่อให้ไปจำหน่ายที่วัด และสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ
  เลยอยากสอบถามว่า ในกรณียาดมสมุนไพรสามารถจดทะเบียนยาอย่างเดียวได้หรือไม่ หรือต้องทำการขึ้นทะเบียน อย. ด้วยคะ
  เนื่องจากหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ท ทั้งนี้มีคำแนะทั้งจด อย. และ แค่ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรอย่างเดียวก็ได้ รบกวนสอบถามเท่านี้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 • Date : 5/4/2565 15:26:00
คำตอบ : ยาดมสมุนไพรจัดเป็นยาแผนโบราณค่ะ ในกรณีที่ต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นตํารับยาแผนโบราณให้ถูกต้องค่ะ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนได้ตาม Link ที่แนบมาด้านล่างนี้
   https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Document/manual/หลักเกณฑ์/1.คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ.pdf
   ยกเว้นการเตรียมโดยใช้สูตรตำรับ ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกสูตร 1-4 ที่ระบุอยู่ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564ในหน้า 165-168 ตาม Link ที่แนบมาด้านล่างนี้ สามารถจดแจ้งได้เลยแต่ต้องใช้ชื่อยาตามที่ระบุในประกาศฯ ดังกล่าว
   https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Document/NEWS/announce1-020664.PDF
   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160 สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในจังหวัดของท่านค่ะ