คำถาม : ว่านมหาเสน่ห์
  • ว่านมหาเสน่ห์ มีสรรพคุณอย่างไร มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไร
  • Date : 5/4/2565 15:21:00
คำตอบ : ว่านมหาเสน่ห์ หรือ ว่านดอกทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma spp. (ยังไม่สามารถระบุ species ได้) เป็นพืชในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) จากหนังสือ 108 ว่านมหัศจรรย์ (1) สรรพคุณตามความเชื่อระบุว่า ว่านมหาเสน่ห์มีสรรพคุณเป็นเสน่ห์มหานิยม แก่บ้าน ร้านค้า และสถานเริงรมย์ สามารถดึงดูดจิตใจของผู้ที่ผ่านไปผ่านมา และข้อมูลจากเว็บไซต์ Medthai (2) ระบุว่า สำหรับผู้ชาย เมื่อนำส่วนดอกและเนื้อว่านมาหุงกับน้ำมันจันทน์ หรือบดรวมกับสีผึ้งทาปาก หรือใช้น้ำมันทาตัว เมื่อหญิงสาวได้กลิ่นว่านในน้ำมันหรือสีผึ้ง ก็มักจะใจอ่อนคล้อยตามโดยง่าย สำหรับผู้หญิง หากนำหัวว่าน ใบ และต้นว่าน มาใส่ไว้ในโอ่งน้ำหรือในบ่อน้ำ แล้วรับประทานเข้าไปจะทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศรุนแรง หรือเมื่อได้กลิ่นของดอกโชยมา ก็จะชวนให้หลงใหลมัวเมาในกามโลกีย์ จึงมีความเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านต้องเด็ดดอกทิ้ง บางตำราระบุว่าไม่ควรปลูกว่านชนิดนี้ไว้ในบ้าน ด้วยเชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการผิดลูกผิดเมียของคนในครอบครัวได้
   อย่างไรก็ตาม พืชชนิดนี้ยังไม่มีงานวิจัยหรือการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ชัดเจน และสรรพคุณที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงความเชื่อที่บอกต่อ ๆ กันมา ดังนั้นควรใช้วิจารณญานในการรับข้อมูล

อ้างอิง :
1. ส. เปลี่ยนศรี. 108 ว่านมหัศจรรย์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: จินดาสาส์นการพิมพ์; 2524.
2. ว่านดอกทอง สรรพคุณของว่านดอกทอง 5 ข้อ ! (ว่านรากราคะ). [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 15 ธ.ค. 2554]. เข้าถึงได้จาก: https://medthai.com/ว่านรากราคะ/