คำถาม : สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  • สาระเเหน่, สลอด, โหระพา, น้อยหน่า, มะกรูด มีสารอะไรที่ช่วยในการกำจัดลูกนํ้ายุงคะ
  • Date : 16/12/2564 16:38:00
คำตอบ : จากข้อมูลงานวิจัย สารสำคัญจากสะระแหน่ โหระพา และมะกรูด ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุง คือสารกลุ่มนำมันหอมระเหย (essential oil) สำหรับน้อยหน่าและสลอด ไม่มีข้อมูลสารสำคัญที่ชัดเจนแต่ก็มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงค่ะ

อ้างอิง :
- da Silva Ramos R, Rodrigues AB, Farias AL, Simões RC, Pinheiro MT, Ferreira RM. Chemical composition and in vitro antioxidant, cytotoxic, antimicrobial, and larvicidal activities of the essential oil of Mentha piperita L. (Lamiaceae). ScientificWorldJournal. 2017:4927214.
- Akono Ntonga P, Baldovini N, Mouray E, Mambu L, Belong P, Grellier P. Activity of Ocimum basilicum, Ocimum canum, and Cymbopogon citratus essential oils against Plasmodium falciparum and mature-stage larvae of Anopheles funestus s.s. Parasite. 2014;21:33.
- https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php?/BKN/search_detail/result/9620