คำถาม : สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน
  • สำหรับใช้ในครัวเรือน ถ้าต้องการสารให้ความหวานจากหญ้าหวานที่ไม่มี สี และ กลิ่นเหม็นเขียว และ รสขม สามารถสกัดเอาสารให้ความหวานด้วยวิธีกลั่นได้หรือไม่คะ
  • Date : 21/11/2564 17:05:00
คำตอบ : การกลั่นในครัวเรือนด้วยการต้มจนสารสกัดระเหยเป็นไอและควบแน่นออกมาเป็นของเหลวใส สารที่ออกมากับไอน้ำจะเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กที่สามารถระเหยออกมาพร้อมกับไอน้ำได้เช่น น้ำมันหอมระเหย ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่สามารถสกัดสารให้ความหวานหรือ steviol glycosides ออกมาได้ น้ำกลั่นที่ได้อาจมีกลิ่นของสารหอมระเหยเล็กน้อยแต่จะไม่มีความหวาน การสกัดสารให้ความหวานจากหญ้าหวานให้มีความบริสุทธิ์โดยไม่มีสีและกลิ่นนั้น ต้องใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีวิธีการที่ซับซ้อนและใช้ต้นทุนค่อนข้างมาก วิธีการใช้ในครัวเรือนเพื่อลดความขมและกลิ่นเหม็นเขียว มักใช้วิธีการต้มโดยต้องไม่ใช้ปริมาณใบหญ้าหวานมากเกินไปและผสมสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นเช่น ใบเตย กรองเอาแต่ส่วนน้ำ หากชิมแล้วยังมีรสขม ให้เจือจางด้วยน้ำเปล่า จนได้รสชาติที่ต้องการ แต่วิธีนี้น้ำต้มจะยังคงมีสีของสมุนไพรอยู่ค่ะ