คำถาม : น้ำมังคุด
  • น้ำมังคุด มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรบ้างครับ และมีข้อห้ามอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 28/10/2564 16:52:00
คำตอบ : รายงานวิจัยของน้ำมังคุดพบว่าน้ำมังคุดเข้มข้นมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และบรรเทาอาการกล้ามเนื้อล้าจากการออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง (1) สารสกัด 95% เอทานอลจากผลมังคุดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย (2) จะเห็นได้ว่ารายงานวิจัยของน้ำมังคุดยังมีค่อนข้างน้อย ยังขาดข้อมูลการศึกษาทางคลินิกและการศึกษาความเป็นพิษของการรับประทานน้ำมังคุด นอกจากนี้ยังพบรายงานว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดเป็นกรด เนื่องจากบริโภคเครื่องดื่มน้ำมังคุดเพื่อควบคุมน้ำหนัก (ในผลิตภัณฑ์มีมังคุด 250 มก. และพบสาร α-mangostin 25 มก./ออนซ์) เป็นประจำทุกวัน ติดต่อกันนาน 12 เดือน โดยคาดว่าเป็นผลจากสาร α-mangostin ในเครื่องดื่มเหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายต่อไมโตคอนเดรียจึงส่งผลต่อกระบวนการหายใจระดับเซลล์ จนเกิดภาวะเลือดเป็นกรด (3) ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการรับประทาน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยเรื่องขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม