คำถาม : กระชายเป็นพิษต่อตับไหมครับ
  • กระชายเป็นพิษต่อตับไหมครับ
  • Date : 28/10/2564 16:50:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานว่ากระชายมีฤทธิ์เหนี่ยวนำความเป็นพิษต่อตับทั้งในระดับสัตว์ทดลองและในการศึกษาทางคลินิก โดยการบริโภคกระชายในรูปแบบอาหารและมีปริมาณที่เหมาะสมจึงไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ควรระมัดระวังการบริโภคในรูปแบบที่เข้มข้น หรือรับประทานในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนการใช้ในระยะยาว และควรหมั่นสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรับประทานค่ะ