คำถาม : สารสกัดแดนดิไลออน
  • สารสกัดแดนดิไลออน มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรบ้าง ครับ มีข้อควรระวังอย่างไรบ้างครับ
  • Date : 28/10/2564 16:50:00
คำตอบ : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า dandelion (Taraxacum officinale Weber) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ลดระดับไขมัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด ปกป้องตับ ขับปัสสาวะ ปรับภูมิคุ้มกัน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น ส่วนการศึกษาความเป็นพิษของ dandelion พบว่ามีความเป็นพิษต่ำ โดยสารสกัด 95% เอทานอลจากต้น และสารสกัด 95% เอทานอลจากราก มีค่า LD50 ในหนูแรทเท่ากับ 28.8 และ 36.6 ก./กก. ตามลำดับ และไม่แสดงอาการพิษเมื่อทดสอบด้วยการป้อนสารสกัดเอทานอล ชนาด 10 ก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์แบบครั้งเดียว หรือป้อนต้น dandelion แบบแห้ง ขนาด 3-6 ก./กก. ให้แก่กระต่าย ติดต่อกัน 7 วัน สำหรับข้อควรระวังตาม WHO monographs on selected medicinal plants ระบุว่าระมัดระวังการใช้ dandelion ร่วมกับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ciprofloxacin เนื่องจากมีผลลดระดับยาในเลือดสูงสุด และสาร sesquiterpene lactone taraxinic acid β-glucopyranosyl ester ที่พบใน dandelion อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือผิวหนังอักเสบได้