คำถาม : ใบกระท่อมเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้หรือไม่
  • ใบกระท่อม ทานยังไงเพื่อช่วยการนอนได้และให้มีคุณภาพการนอนที่ดี
  • Date : 14/10/2564 10:53:00
คำตอบ : ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่ากระท่อมมีผลต่อการนอนหลับ หรือช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น มีเพียงรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด และมีรายงานว่าการใช้กระท่อมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะมีฤทธิ์กดระบบประสาทและทำให้เสพติด เมื่อถอนยาอาจจะทำให้เกิดภาวะจิตหวาดระแวง อารมณ์รุนแรง ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก มีอาการกระตุกของแขน ขา ไม่อยากอาหาร ไม่มีสมาธิ และนอนไม่หลับ จึงยังไม่แนะนำให้ใช้ใบกระท่อมเพื่อให้นอนหลับ นอกจากนี้ปัญหาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่เต็มอิ่ม หรือการนอนไม่ได้คุณภาพ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากความเครียด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาชีวิต หรือเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ จากร่างกาย ซึ่งการรักษาในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัญหาและสาเหตุที่เป็น จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องค่ะ