คำถาม : กระชายมีกี่ชนิด
  • สอบถามค่ะ กระชายมีกี่ชนิดคะ กระชาย กระชายขาว กระชายเหลือง ใช่ชนิดเดียวกันไหมคะ
  • Date : 14/10/2564 10:51:00
คำตอบ : กระชาย กระชายขาว กระชายเหลือง ทั้ง 3 ชื่อนี้เป็นพืชชนิดเดียวกัน หมายถึงต้นกระชายที่เราใช้ประกอบอาหาร ใส่ในขนมจีนหรือแกงเลียง เป็นต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อพ้อง Boesenbergiapandurata (Roxb.) Schltr.) นอกจากนี้ในประเทศไทยยังพบกระชายอีก หลายชนิด เช่น กระชายดำ (Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker.) กระชายเขาพังงา (Boesenbergiaochroleuca (Ridl.) Schltr.) เป็นต้น