คำถาม : กัญชาบบเทาอาการนอนไม่หลับได้หรือไม่
  • ขออนุญาตติดต่อสอบถามเรื่องสมุนไพรกัญชา เนื่องจากผมนอนไม่ค่อยหลับ
  • Date : 14/10/2564 10:47:00
คำตอบ : การใช้กัญชาในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การใช้ในรูปของตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งสิ้น 16 ตำรับ โดยพบว่ามี 3 ตำรับที่มีข้อบ่งใช้ว่าช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้โรคจิต
2. การใช้ในรูปของยาสารสกัดจากกัญชาซึ่งมีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Document)สำหรับ 6 กลุ่มอาการ ได้แก่
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting)
- โรคลมชักที่รักษายาก (Refractory Epilepsy) ได้แก่ Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ด้วยยา 2 ชนิดขึ้นไป
- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)
- ภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่รักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล (Intractable Central Neuropathic Pain)
- ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักน้อย (Cachexia)
- การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต (End of life)
จะเห็นว่ายาสารสกัดกัญชาในรูปของสมุนไพรเดี่ยวไม่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการนอนไม่หลับได้ และไม่แนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาตามท้องตลาดมาใช้ด้วยตนเองอย่างไรก็ตามอาการนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุ เช่น จากความเครียด การเดินทาง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาชีวิต หรือเกิดจากความผิดปกติจากการนอนอย่างอื่น ซึ่งการรักษาในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัญหาและสาเหตุที่เป็นจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องค่ะ หากมีความสนใจผลิตภัณฑ์ตำรัับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สามารถเข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถสืบค้นรายชื่อสถานพยาบาลใกล้บ้านที่เปิดบริการคลินิกกัญชาได้ที่เว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข www.medcannabis.go.th ค่ะ