คำถาม : สารกันบูดจากสมุนไพร
  • ทำขนมที่นมเนยที่เสียง่าย แทนการใช้สารเคมีกันบูดเสีย มีสมุนไพรตัวไหนใข้แทนได้ครับ
  • Date : 29/9/2564 12:45:00
คำตอบ : มีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่ใช้ในการถนอมอาหาร (food preservative) และพัฒนาเป็นสารกันบูด หลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช เช่น น้ำมันหอมระเหยจากกระเทียม ตะไคร้หอม ขมิ้น ข่า กานพลู และยูคาลิปตัส เป็นต้น ซึ่งกลไกส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือยีสต์ สำหรับวิธีการหรือรายละเอียดการนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของอาหาร รสชาติ กระบวนการผลิต และขนาดที่ใช้แล้วปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งต้องศึกษาและทดสอบกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอง