คำถาม : สารในกระชายขาว
  • สารในกระชายขาวสามารถสกัดด้วยการต้มได้ไหมครับ
  • Date : 29/9/2564 12:44:00
คำตอบ : หากคุณหมายถึงสารที่ออกฤทธิ์ต้านโคโรนาไวรัสจากงานวิจัยของนักวิจัย ม.มหิดล ซึ่งได้แก่ panduratin A และ pimostrobin การที่จะสกัดสาร 2 ชนิดนี้ ต้องสกัดผงกระชายแห้งด้วยตัวทำละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ (เอทานอล 95%) และทำการสกัดแยกต่อด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตัวทำละลายอีกหลายชนิด จึงจะได้สารบริสุทธิ์ 2 ชนิดนี้ การต้มด้วยน้ำไม่สามารถสกัดได้ค่ะ