คำถาม : การใช้ฟ้าทะลายโจรในเด็กและผู้สูงอายุ
  • 1. อยากทราบขนาดของการใช้สารกัดฟ้าทะลายโจรที่ใช้รักษาโควิด19ในเด็กและผู้สูงอายุ
    2. ผู้ที่ทานยาความดัน ถ้าจะต้องใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร ต้องทำอย่างไร

  • Date : 24/9/2564 14:45:00
คำตอบ : ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 โดยการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์ จะใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เท่านั้นใช้ได้ทั้งในรูปแบบยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาผงบดฟ้าทะลายโจร
โดยต้องให้ได้ปริมาณที่ได้รับใกล้เคียง 180 มก./วัน
- สำหรับผู้ใหญ่ / ผู้ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป คือ แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 5 วัน
- สำหรับเด็ก ยังไม่มีข้อมูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด-19 รวมทั้งยามีลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก สำหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง เด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กก. ขึ้นไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่
2. เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีรายงานวิจัยพบว่า มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ ดังนั้นจึงควรระวังในการใช้ร่วมกับยาลดความดันเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันทำให้ความดันลดลงมากได้ ถ้าอย่างไรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้