คำถาม : กระชายขาว
  • ขอสอบถาม ครับ
    กระชายขาวมีฤทธิ์ทางเภสัชทางด้านเพิ่มภูมิคุ้นกันอย่างไรบ้างครับ อยากได้แบบกลไกครับ
    และการชายขาวทำให้ทำให้กรดยูริกสูง จริงมั้ยครับ
    และข้อห้ามและข้อควรระวังของกระชายขาว มีอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

  • Date : 24/8/2564 19:50:00
คำตอบ : ไม่มีข้อมูลการศึกษาของกระชายขาว (กระชาย) เกี่ยวกับ ฤทธิ์ทางเภสัชทางด้านเพิ่มภูมิคุ้นกัน และการทำให้กรดยูริกสูง นะคะ

- ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษจากการบริโภคกระชายในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มค่ะ แต่ก็ไม่ควรใช้ในรูปแบบที่เข้มข้นเกินไป และควรสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้ด้วย เนื่องจากกระชายมีข้อมูลการศึกษาที่ค่อนข้างน้อย ทั้งในส่วนของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาความเป็นพิษ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่แพ้พืชตระกูลขิง เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ไพล เนื่องจากเป็นพืชวงศ์เดียวกัน อาจทำให้เกิดการแพ้ได้