คำถาม : ผู้ป่วยโรคเบาหวานกับการรับประทานยาเห็ดหลินจือสกัด
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีระดับน้ำตาล 140 ต้องการควบคุมให้ลดลงเหลือ 100 ต้องรับประทานยาเห็ดหลินจือสกัดอย่างไร (ครั้งละกี่แคปซูล วันละกี่ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร)
  • Date : 10/8/2564 22:57:00
คำตอบ : การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของเห็ดหลินจือส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองการศึกษาทางคลินิกในขณะนี้ระบุเพียงว่าสารสกัดน้ำจากเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ต้านเบาหวานอย่างอ่อนซึ่งยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าการใช้เห็ดหลินจือเพื่อรักษาโรคเบาหวานควรใช้ในรูปแบบใดหรือขนาดเท่าใดจึงจะมีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัย
สำหรับการใช้เพื่อบำรุงร่างกาย จะใช้ส่วนของหมวกเห็ดที่บดเป็นผงบรรจุแคปซูล ขนาดรับประทานวันละ 600 มก. – 2 ก. หรือใช้ในรูปยาน้ำเชื่อม รับประทานวันละ 4 - 6 มล. หรือใช้ในรูปทิงเจอร์เข้มข้น 20% รับประทานครั้งละ 10 มล. วันละ 3 ครั้ง และถึงแม้ว่าเห็ดหลินจือจะค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้และยังไม่มีการรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่ก็พบว่าอาจทำให้ง่วงนอน กระหายน้ำ ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย เหงื่อออก ท้องเสีย อุจจาระเหลว วิงเวียนศีรษะ กระเพาะอาหารปั่นป่วน หรือเกิดผื่นคันเนื่องจากแพ้สปอร์เห็ดได้
สำหรับการใช้ประโยชน์จากเห็ดหลินจือมีงานวิจัยพบว่า สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น สารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์และสารกลุ่มไตรเทอพีนอยด์จะพบได้มากที่สุดในส่วนของสปอร์เห็ด และสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มจะมีสารสำคัญดังกล่าวออกมามากกว่าและสปอร์ที่ไม่ได้กะเทาะผนังหุ้ม ดังนั้นหากต้องการใช้เห็ดหลินจือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สปอร์เห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุ้ม
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเบาหวานควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หากผู้ป่วยได้รับยาแผนปัจจุบันสำหรับรักษาโรคเบาหวานอยู่ ควรระมัดระวังการใช้เห็ดหลินจือเนื่องจากการใช้ร่วมกันอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงเกินไปจนเกิดอันตรายได้ สำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยอาจเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ปรับรูปแบบการใช้ชีวิต มีการควบคุมอาหาร และหมั่นออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยควบคุมอาการของโรคได้ค่ะ