คำถาม : ยาคุมกับสมุนไพร
  • ฉีดยาคุมกำเนิด DMPA อยู่ ถ้าจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากส้มแขก และอาซาอิเบอร์รี่ จะมีผลต่อประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดหรือไม่ เพราะอ่านบางบทความบอกว่าคนที่ใช้ฮอร์โมนไม่ควรกินส้มแขกหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่
  • Date : 31/1/2563 16:26:00
คำตอบ : ขณะนี้ยังไม่พบรายงานการเกิดอันตรกิริยาของส้มแขกและอาไซอิ (acai) กับยาคุมกำเนิด DMPA ค่ะ และอาไซอิ (Euterpe oleracea Mart.) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) ส่วนส้มแขก (Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson) เป็นพืชในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE) อย่างไรก็ตามสารสกัดส้มแขกจะมีปริมาณของ hydroxycitric acid (HCA) สูง ซึ่งมีผลรบกวนการเผาผลาญไขมัน จึงอาจส่งผลต่อการสร้าง steroid hormone ได้ (ยาคุมกำเนิดมีส่วนประกอบเป็น steroid hormone) ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะ

อ่านข้อมูลของอาไซอิเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างค่ะ
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/457/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%B4

อ่านข้อมูลงานวิจัยของส้มแขกเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างค่ะ
http://medplant.mahidol.ac.th/active/news.asp?strSearch=%CA%E9%C1%E1%A2%A1