คำถาม : การทำความสะอาดอุปกรณ์
  • ขอรบกวนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์ พอดีจะทำการบดกระเจี๊ยบแดงเพื่อทำเป็นชาชง ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย แอลกอฮอล์ 60%, 70%, 95% ค่ะ คุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ควรเลือกใช้แอลกอฮอล์ไหนมากกว่ากันค่ะ เนื่องจากใช้ทำสำหรับรับประทาน ขอบคุณค่ะ
  • Date : 10/1/2563 10:40:00
คำตอบ : หากเป็นการใช้กับอุปกรณ์สำหรับทำอาหาร ควรเลือกใช้แอลกอฮอล์ที่สามารถรับประทานได้ เช่น เอทานอล (Ethanol) หรือ เอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ที่เป็น food grade เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการตกค้างหากกำจัดไม่หมด โดยอาจลองสอบถามจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต หรือร้านขายยาร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายสุรา
สำหรับระดับความเข้มข้น หรือ %ของแอลกอฮอล์ ความหมายคือ
-> แอลกอฮอล์ 60% = ในสารสะลาย 100 ส่วน จะมีแอลกอฮอล์ 60 ส่วน และน้ำ 40 ส่วน
-> แอลกอฮอล์ 70% = ในสารสะลาย 100 ส่วน จะมีแอลกอฮอล์ 70 ส่วน และน้ำ 30 ส่วน
-> แอลกอฮอล์ 95% = ในสารสะลาย 100 ส่วน จะมีแอลกอฮอล์ 95 ส่วน และน้ำ 5 ส่วน
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น หมายถึง สารละลายที่เตรียมจะมีความสามารถในการละลายสารที่ไม่มีขั้วได้เพิ่มขึ้นตามหลักการของ like dissolve like* แต่ถ้าอุปรณ์ที่ใช้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก หรือสามารถถอดเป็นชิ้นมาทำความสะอาดได้ การล้างด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาด และผึ่งให้แห้ง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อต่างๆ ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ


*หลักการ like dissolves like คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือ ละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น