คำถาม : ไวน์จากผลหม่อนและไวน์แดงจากองุ่น
  • อยากทราบงานวิจัยที่เกี่ยวกับไวน์จากผลหม่อนครับว่ามีประโยชน์เทียบเคียงไวน์แดงจากองุ่นบ้างไหม อย่างองุ่นมี resveratrol
  • Date : 10/1/2563 10:36:00
คำตอบ : หากพิจารณาเฉพาะสาร resveratrol มีรายงานการวิจัยบางฉบับระบุว่า ที่ นน.เท่ากัน ผลหม่อนจะมีปริมาณของสาร resveratrol มากกว่าองุ่นแดง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสายพันธุ์ของผลหม่อนและองุ่นแดง รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตไวน์ด้วย เพราะในระหว่างกระบวนผลิตไวน์อาจทำให้สาร resveratrol เสียสภาพได้ และในขณะนี้ยังไม่มีรายงานการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาโรคของไวน์จากผลหม่อนกับไวน์แดงจากองุ่นค่ะ

อ้างอิง :
- Arslan G, Yilmaz N. Determination of trans-resveratrol levels in different fruits, vegetables and their skin by HPLC. Asian J Chem. 2013;25(3):1225-8.
- Shrikanta A, Kumar A, Govindaswamy V. Resveratrol content and antioxidant properties of underutilized fruits. J Food Sci Technol. 2015;52(1):383-90.