คำถาม : พญายอ
  • ขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง การใช้ยาหม่องเสลดพังพอนตัวเมีย(พญายอ)ที่มีส่วนผสมของ vasaline, bee wax, paraffin wax, methyl salicylate, Eucalyptus oil, cajeput oil, camphor powder และ menthol
    สารสกัดเสลดพังพอนตัวเมีย ใช้ในการรักษากลากเกลื้อนได้ไหมค่ะ แล้วการมีส่วนประสม methyl salicylate จะทำให้ระคายเคือง เพิ่มขึ้นไหมค่ะ เพราะปกติต้องใช้สมุนไพรทองพันชั่ง ขอบคุณค่ะ

  • Date : 27/12/2562 16:21:00
คำตอบ : พญายอ (Clinacanthus nutans) หรือ เสลดพังพอนตัวเมีย ยังไม่พบข้อมูลงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคกลากเกลื้อน มีเพียงข้อมูลระบุว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อยีสต์ Candida albicans และ Aspergillus fumigatus สำหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เด่นของพญายอ คือ ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริม จึงมีการนำมาใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ช่วยในเรื่องบรรอาการผื่นคัน แมลงกัดต่อย และยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในหลายรูปแบบ มีข้อบ่งใช้ สำหรับบรรเทาอาการของเริมและงูสวัด รักษาแผลในปาก บรรเทาผื่นคัน ลมพิษ บรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อย อย่างไรก็ตาม methyl salicylate มีการใช้นำมาผสมในตำรับยาสมุนไพร ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ระบุว่าสำหรับยาหม่องหรือขี้ผึ้งแก้ปวดบวม สามารถมีส่วนผสมของ Methyl Salicylate 1.14-50.00%w/w ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Law03-TheMinistryOfHealth/Law03-06-02.pdf

และสามารถดูประกาศเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันอื่นๆ ของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ที่
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Law03-06.aspx

ที่มา :
- Leng WK, Siew AK, Ming TL, Chin PT, Khozirah S, et al. A comprehensive review on phytochemistry and pharmacological activities of Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 9276260.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6076923/)
- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
- ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561