คำถาม : การสกัดด้วยแอลกอฮอล์
  • การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์ ต้องทำยังไงบ้างคะ แล้ววิธีระเหยตัวทำละลายให้ออกจากสารสกัดโดยทำอย่างง่ายที่สุด มีอะไรบ้างคะ
  • Date : 13/12/2562 16:29:00
คำตอบ : ตัวอย่างการสกัดด้วยแอลกอฮอล์
การแช่ในตัวทำละลาย (Maceration)
- ชั่งสมุนไพร ใส่ในถุงผ้าดิบ
- แช่เอทานอล 2-3 เท่าตัว หรือให้ท่วมสมุนไพร ในภาชนะปิดสนิททิ้งไว้ 7 วัน คนทุกวัน
- กรองเอาส่วนน้ำ บีบสารละลายออกจากกาก
- แล้วเติมสารละลาย เพื่อล้างกาก ทำซ้ำอีกครั้ง เป็นการแช่ซ้ำ เพื่อให้ได้สารสกัดมากที่สุด
- เอาสารสกัด 2 ครั้งรวมกัน สามารถระเหยตัวทำละลายให้ออกจากสารสกัดออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ (ห้ามตั้งบนเตาไฟโดยตรง อาจทำให้ไฟลุกได้) ก่อนนำไปใช้งานหรือผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง เป็นต้น

ที่มา: คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน