คำถาม : เมล็ดกัญชา
  • เมล็ดกัญชา ช่วยขับถ่ายได้หรือไม่คะ เพราะอะไร
  • Date : 13/12/2562 16:27:00
คำตอบ : ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่ชัดเจนระบุว่าเมล็ดกัญชามีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะ