คำถาม : brazilin
  • เราสามารถตรวจสอบว่ามีสาร brazilin ได้ยังไงคะ นอกจากสังเกตจากสีแล้ว มีวิธีอื่นอีกไหม
  • Date : 13/12/2562 16:26:00
คำตอบ : สามารถวิเคราะหสวนประกอบและปริมาณของสาร brazilin จากสารสกัดตัวอย่าง ด้วยการทดลองทางเคมีวิเคราะห เช่น วิธี Thin Layer Chormatography (TLC) และ spectrophotometry ค่ะ

อ้างอิง : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/newspdf/specialproject/2549-01.pdf