คำถาม : salting out
  • 1. ถ้านำสารละลายของตัวอย่างพืช (ใบหูกวางแห้ง,ใบฝรั่งแห้ง,ใบมันสำปะหลังแห้ง) 25g กับ 50% เอทานอล 250 มิลลิลิตร ควร reflux ที่อุณหภูมิเท่าไรครับ
    2. ถ้าได้สารละลายออกมาแล้วทำการ salting out จะได้แทนนินที่บริสุทธิ์กว่าเดิมไหมครับ
    3. ถ้าหากไม่ทำการ salting out สารละลายที่ได้ในขั้นต้น จะมีสารอื่นเจือปนมากเกินไปหรือไม่ครับ

  • Date : 13/12/2562 16:22:00
คำตอบ : 1. การสกัดด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) เป็นสารสกัดโดยใช้ตัวทำละลายและให้ความร้อนจนตัวทำละลายเดือดกลายเป็นไอ และควบแน่นกลับส่งสู่ภาชนะเดิมเมื่อไอตัวทำละลายกระทบความเย็นในอุปกรณ์ควบแน่นหรือ condenser ดังนั้นอุณหภูมิที่ใช้คืออุณหภูมิที่ทำให้ตัวทำละลายเดือด ถ้าใช้ 50%เอทานอล ซึ่งจุดเดือดของเอทานอลและน้ำอยู่ระหว่าง 70-100 °C
2. วิธี salting out คือ ทำให้ตกกะกอนด้วยการเติมโซเดียมคลอไรด์ (10% sodium chloride) ซึ่งสารแทนนินจะตกตะกอนลงมา ทำให้แยกจากสารอื่นที่ไม่ตกตะกอนได้ จากนั้นทำให้แทนนินบริสุทธิยิ่งขึ้นได้โดยการนำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยอะซีโตน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเธอร์สกัดแยกไขมันทิ้งไป จากนั้นนำส่วนสารที่สกัดได้มาเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั้ง เพื่อให้แทนนินตกตะกอนออกมา ถ้าหากไม่ทำการ salting ก็จะไม่สามารถแยกสารแทนนินออกจากสารอื่นๆ ที่สกัดได้ออกมาพร้อมกับแทนนิน
3. หากไม่ทำ salting out สารสกัดที่ได้จะมีสารหลายชนิดที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่ใช้สกัด จะมากหรือน้อยขี้นกับชนิดของพืช การปนของสารอื่นๆ จะมากเกินไปหรือไม่ ขี้นกับการนำไปใช้ประโยชน์ หากไม่กระทบการการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์ก็ไม่จำเป็นต้องแยกออก