คำถาม : หญ้าแห้วหมู
  • หนูอยากทราบถึงคุณสมบัติของหญ้าแห้วหมูที่ช่วยในการห้ามเลือดค่ะ
  • Date : 13/12/2562 16:16:00
คำตอบ : ไม่พบข้อมูลงานวิจัยที่ชัดเจนระบุว่าหญ้าแห้วหมูมีฤทธิ์ในการห้ามเลือด และยังมีผลงานวิจัยระบุว่าหญ้าแห้วหมูมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือด (antiplatelet effects)

อ้างอิง : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cyperus+rotundus+hemostasis