คำถาม : ใบฝรั่ง
  • คุณสมบัติของใบฝรั่งที่ช่วยในการห้ามเลือด มีสารใดบ้าง
  • Date : 6/12/2562 15:18:00
คำตอบ : ไม่พบข้อมูลงานวิจัยที่ชัดเจนระบุว่าใบฝรั่งมีฤทธิ์ในการห้ามเลือด และยังมีผลงานวิจัยระบุว่าใบฝรั่งมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant)

ที่มา :
http://agris.fao.org/agris-search/search.do;jsessionid=1C2BEFC5CB7813DC774660CAC7AFB359?request_locale=es&recordID=US201300759076&sourceQuery=&query=&sortField=&sortOrder=&agrovocString=&advQuery=¢erString=&enableField