คำถาม : สารสกัดจากใบแปะก๊วย
  • สารสกัดจากใบแปะก๊วยช่วยเพิ่มความจำหรือช่วยลดความเสื่อมของสมองได้จริงไหม
  • Date : 6/12/2562 15:15:00
คำตอบ : จากรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกของสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย พบว่า มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับปกป้องและบำรุงสมอง เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ยับยั้งการเสื่อมของเซลล์สมอง บำรุงระบบประสาท และช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำลดอาการขาดเลือดของเนื้อเยื่อ ช่วยยับยั้งการจับกันและเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด (platelet aggregation inhibition) และทำให้หลอดเลือดขยาย จึงมีผลเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง และการศึกษาทางคลินิกของสารสกัดใบแปะก๊วยที่ช่วยฟื้นฟูความจำหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งที่ความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ และปกติ รวมถึงกลุ่มวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน
แต่การใช้แป๊ะก๊วยมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น วาร์ฟาริน เนื่องจากสารสกัดใบแปะก๊วยมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ซึ่งหากใช้ร่วมกันอาจมีผลเสริมฤทธิ์ของยากลุ่มดังกล่าวจนเกิดอันตรายได้ สารสกัดใบแปะก๊วยมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่ CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1, CYP2C19 และ CYP3A4 ดังนั้นอาจมีผลกับยาที่ใช้เอนไซม์เหล่านี้ในการเมตาบอไลท์ของยา
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับ 34(3) เมษายน 2560 เรื่อง "แปะก๊วย" สมุนไพรรักษาอาการความจำเสื่อม