คำถาม : สกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ
  • การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ ในวิธีที่ง่ายที่สุดคือวิธีแบบไหนคะ ถ้าเป็นการสกัดจากน้ำมันสัตว์จะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง
  • Date : 6/12/2562 15:10:00
คำตอบ : - การกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสารหอมที่เป็น essential oil เพราะเป็นวิธีที่ประหยัด และได้สารหอมที่บริสุทธิ์
- สกัดด้วยน้ำมันสัตว์ เป็นวิธีที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณใช้กับสารหอมที่ระเหยง่ายเวลากลั่นด้วยไอน้ำ วิธีนี้จะใช้เวลานานต้องแช่พืชไว้ในน้ำมันหลายวันน้ำมันจะช่วยดูดเอากลิ่นหอมออกมา นิยมใช้ในการสกัดสารหอมจากดอกมะลิ และดอกกุหลาบ เรียกว่า “อองเฟลอราจ (enfleurage) คือ นำดอกไม้ไปโรยไว้บนไขมันสัตว์หรือไขมันหมูที่บริสุทธิ์มาก แล้วจึงนำไปไว้ในห้องเย็นเป็นเวลา 1-3 วัน ให้ไขมันดูดซับน้ำมันหอมจากดอกไม้ ผลผลิตที่ได้เรียกว่า “โปมาด (Pomade)” จากนั้นจึงใส่แอลกอฮอล์เพื่อละลายไขมันที่ไม่ต้องการ ผลก็คือจะได้น้ำมันหอมในสารละลายแอลกอฮอล์พร้อมที่จะนำไปผสมทำน้ำหอมต่อไป

อ้างอิง :
- https://www.ku.ac.th/e-magazine/dec51/agri/agri1.htm
- https://www.mhesi.go.th/main/th/380-news/activity-news/5145-essential-oil