คำถาม : โลดทะนง
  • สอบถามค่ะ จะสกัดโลดทะนงเพื่อนำไปทำสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากโลดทะนงแดง เพื่อนำไปต่อยอดเพื่อทำขี้ผึ้งเพื่อรักษาพิษแมลงกัดต่อย พอจะแนะนำวิธีสกัด หรือวิธีนำไปทดสอบพิษแมลงมั้ยคะ
  • Date : 27/11/2562 15:32:00
คำตอบ : โลดทะนงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ตามตำราพื้นบ้านใช้โลดทะนงแดงบำบัดพิษแมลงกัดต่อยทั่วไป โดยจะใช้ส่วนรากมาฝนผสมกับน้ำมะนาว ใช้ทาบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อย แต่ยังไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการนำโลดทะนงแดงมาใช้ทำเป็นยาเพื่อรักษาพิษแมลงกัดต่อยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สำหรับฤทธิ์ในการใช้เพื่อรักษาพิษแมลงกัดต่อย คาดว่าอาจเกิดจากฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารกลุ่มไดเทอร์ปีนอยด์ที่สกัดได้จากส่วนรากของโลดทะนงแดง [1] นอกจากนี้การใช้สารสกัดแอลกอฮอล์ (เอทานอล) จากส่วนลำต้นของต้นโลดทะนงแดงที่ทดสอบในระดับหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ต้านอักเสบเช่นกัน ในเบื้องต้นจึงอาจใช้เอทานอลในการสกัดสารสำคัญได้ [2] แต่ในการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยควรระมัดระวังเกี่ยวกับอาการระคายเคือง หรืออาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สารสกัดจากสมุนไพร จึงควรทดสอบบริเวณผิวหนังปกติในปริมาณเล็กน้อยก่อนการนำไปใช้ในแต่ละบุคคล

อ้างอิง :
[1] Utaipan et. Al. Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stimulated murine macrophages and inflammatory liver injury in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy 101 (2018) 961–971
[2] Shin et al. Regulatory effects and molecular mechanism of Trigonostemon reidioides on lipopolysaccharide‑induced inflammatory responses in RAW264.7 cells. Molecular Medicine Reports 16 (2017) 5137-5142.