คำถาม : ฟ้าทะลายโจร
  • ตั้งครรภ์ 5 เดือน แล้วเป็นหวัด ซื้อยาฟ้าทะลายโจรมารับประทาน โดยไม่ได้อ่านฉลากให้ดี ทานมา 2 วันแล้วจะเป็นอะไรไหมค่ะ และต้องทำยังไรค่ะ
  • Date : 25/11/2562 15:26:00
คำตอบ : การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในขณะตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดการแท้งได้ ดังนั้นทางองค์การอนามัยโลกจึงแนะนำว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจร ดังนั้นแนะนำว่าให้หยุดรับประทาน และพบแพทย์เพื่อตรวจการตั้งครรภ์ตามนัดหมายปกติ หรือหากมีความกังวลให้พบแพทย์เพื่อตรวจก่อนก็ได้ค่ะ